Agentúra Crea Park Snow Dlhý Ferko 22.2.2020

Oznam o vyúčtovaní verejnej zbierky

Počas festivalu Donovalyfest prebehla v areáli festivalu verejná zbierka za účelom získania finančných prostriedkov na podporu občianskeho združenia Svetielko nádeje, pôsobiaceho pri oddelení detskej onkológie DFNsP v Banskej Bystrici. Počas tejto zbierky bolo od dobrovoľných prispievateľov vyzbieraných 2.595,– EURO, ktoré boli následne, ako zisk z verejnej zbierky, poukázané na účet Svetielka nádeje. Týmto by sme zároveň chceli poďakovať všetkým darcom a ubezpečiť ich, že vyzbierané prostriedky budú použité na dobrú vec, pomoc deťom, ktoré to potrebujú.

S úctou

Organizátori podujatia.